kebam I

mengebam ~ bibir memasukkan bibir ke dalam mulut (hingga tidak kelihatan lagi);

terkebam-kebam tergerak-gerak bibir sehingga masuk ke dalam mulut.

berkongsi