ke

1. awalan untuk membentuk bilangan yang menunjukkan kedudukan dalam sesuatu siri atau urutan:
~tujuh;
~dua puluh;

2. awalan bagi membentuk kata nama (biasanya disertai dengan akhiran an): ~kasih;
~hendak;
~cantikan;
~perluan;

3. kata sendi yang menunjukkan arah atau tempat dan lain-lain yang ditujui:
terbang ~ udara;
belayar menuju ~ timur;
melancong ~ Tokyo;

4. pergi (menuju sesuatu tempat):
saya hendak ~ pasar.

berkongsi