kaup

mengaup
1. mengambil banyak-banyak sekali gus dengan tangan, mengaut, meraup:
ia ~ pakaian yang sudah berlonggok di atas lantai;
~ daun-daun kering yang bertimbun;

2. [kiasan] mengambil banyak-banyak:
kaum penjajah hendak ~ hasil negeri ini;

pengaup alat untuk mengaup;

= kaut.

berkongsi