kaudal

(Biologi) berkaitan dengan ekor:
sirip ~.

berkongsi