katwal

[arkaik] [sastera lama] mata-mata, polis;

= ketual.

berkongsi