Katolik

mazhab agama Nasrani (yang di bawah pimpinan Paus di Rom).

berkongsi