katibin

[Arab] (jamak bagi katib) penulis-penulis.

berkongsi