katarsis

1. kelegaan emosi (perasaan), kelegaan daripada ketegangan dan pergolakan batin:
banyak remaja yang memilih majalah ataupun buku murah yang dapat mendatangkan kepuasan estetika ataupun bahan yang mendatangkan ~;

2. (Perubatan) proses pengubatan yang digunakan untuk meluahkan perasaan pesakit berhubungan dengan pengalaman buruk yang terpendam dengan mengulangi pengalaman itu melalui pertuturan atau perbuatan.

berkongsi