kastroli

[Indonesia-Belanda] sejenis ubat pencuci perut (dibuat daripada minyak jarak).

berkongsi