kastil

[Indonesia-Belanda] bangunan kepunyaan bangsawan (pada zaman dahulu) yang dibentengi (dikubui) untuk mempertahankannya daripada serangan.

berkongsi