kasolit

(Kimia) mineral yang mengandungi plumbum dan uranium.

berkongsi