kasih III

= mengasih [bahasa percakapan]

1. memberi:
jangan ~ dia minum;
~ tahu
memberitahu;

2. membiarkan, mengizinkan, tidak menegahkan;
~ lihat memperlihatkan;
~ turun menurunkan;

3. membuat supaya, menjadikan:

berkongsi