kasi I

[bahasa percakapan]

1. beri, bagi;

2. membuat supaya;

kasih III

berkongsi