kasdu

[Jawa] [arkaik] sudi, suka (mahu) akan.

berkongsi