kasah II

[sastera lama] sejenis tikar rotan, lampit.

berkongsi