kasad

[Arab] maksud, niat, tujuan:
~ saya datang ini sekadar hendak berjumpa sahaja;

mengasadkan [sastera lama] memaksudkan, meniatkan:
akan adat anak panah tuan hamba ini apabila tanggal daripada ibunya sudah kenalah yang dikasadkan.

berkongsi