karib

1. dekat (hubungan kekeluargaan);
~ (dan) baid dekat dan jauh (sanak saudara);
~ kerabat saudara-mara yang dekat;

2. rapat, erat (persahabatan dan lain-lain):
kawan ~ kawan yang rapat;

berkarib bersanak saudara, bersahabat baik, erat (rapat) perhubungannya:
ia ~ benar dengan Mak Guna yang bijak itu;

mengaribi bersahabat baik dengan, mendekati;

mengaribkan merapatkan atau mengeratkan (persahabatan, persaudaraan, dan lain-lain);

kekariban
1. perihal persaudaraan atau hubungan kekeluargaan;

2. perihal erat atau rapat (perhubungan, persahabatan), keeratan (perhubungan, persahabatan).

berkongsi