karboksil

(Kimia) mengandungi atau terdiri daripada COOH:
kumpulan ~.

berkongsi