karang V

= karangan [sastera lama] tempat tinggal (kediaman):
mereka pergi ke karangan Singa Padu tempat kediaman Panji Semirang.

berkongsi