karakter II


1. sifat (ciri) perwatakan yang membezakan seseorang dengan yang lain;

2. huruf, nombor, simbol, atau tanda baca, misalnya a ialah satu karakter.

berkongsi