kara II

sebatang ~ seorang diri (tidak ada saudara-mara).

berkongsi