kapur II

1. = pokok ~ barus sejenis tumbuhan (pokok), Dryobalanops aromatica;

2. sejenis tumbuhan (pokok) keladan, penak pasir, Dryobalanops oblongifolia; ~ angin sejenis tumbuhan (lumut), rumput angin, tahi angin, Usnea spp.

berkongsi