kapuh

[Kelantan];

mengapuh menyatukan, mencantum, menyambung.

berkongsi