kapstok

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] penyangkut baju (topi dan lain-lain).

berkongsi