kapasiti

1. kemampuan (kebolehan) membuat sesuatu, kekuatan (mesin dan lain-lain);

2. kemampuan memuat sesuatu, muatan, isi padu.

berkongsi