kapan II

[Jawa]

1. bila, bila mana:
~ lagi kita pergi ke sana;
aku berbicara ~ saja dan di mana saja;

2. bukankah:
mengapa ditagih lagi, ~ sudah dibayar;

kapan-kapan bila-bila masa saja, sewaktu-waktu, sebarang waktu:
~ boleh datang kerumah saya.

berkongsi