kapa I

terkapa-kapa kebingungan:
apabila Lahuma meninggal, ~lah Jeha kehilangan tempat bergantung.

berkongsi