kaolinit

(Kimia) mineral yang merupakan juzuk utama kaolin.

berkongsi