kantor

[Indonesia] pejabat;
~ bank pejabat bank;
~ besar ibu pejabat;
~ cetak tempat cetak-mencetak, percetakan;
~ kawat pejabat telekom;
~ pajak pejabat yang menguruskan cukai;
~ polisi pejabat polis;

berkantor membuka atau mempunyai kantor (di), berpejabat (di):
Sudirun sendiri memegang pimpinan umum yang ~ sama-sama satu kamar dengan Daud.

berkongsi