kantang

kering (kuala sungai dan lain-lain apabila air surut).

berkongsi