kanon I

gubahan muzik untuk dua atau lebih bahagian suara yang melodinya diulangi oleh suara yang masuk berturut-turut.

berkongsi