kanji III

sistem tulisan Jepun yang berdasarkan aksara Cina yang dipinjam atau yang diubahsuai.

berkongsi