kanjal

terbantut (kerana tersekat dan lain-lain).

berkongsi