kangkang II

[Jakarta];

mengangkangi menguasai (mengambil) milik orang dengan tidak sah.

berkongsi