kangka

ladang gambir;
pangkalan ~ pangkalan tempat menghimpun gambir untuk diangkut (dimuatkan) ke dalam perahu.

berkongsi