kandidat

[bahasa percakapan]
1. calon, bakal;

2. peserta dalam ujian dan sebagainya;

mengandidatkan mencalonkan.

berkongsi