kandela

(Fizik) unit SI bagi keamatan cahaya.

berkongsi