kandar II

[Jakarta];

mengandar, mengandarkan menjalankan (motokar dan lain-lain);

kandaran kenaikan, kenderaan;

pengandar orang yang menjalankan (motokar dan lain-lain).

berkongsi