kancah I

1. kawah, kuali besar;

2. [kiasan] keadaan (sukar, perang, penderitaan, dan sebagainya), gelanggang (politik, perjuangan, dan lain-lain), medan:
~ perjuangan;
~ krisis;
~ politik
medan atau gelanggang politik;
~ revolusi keadaan revolusi yang sedang berkecamuk;
seperti ~ ditawar [Minangkabau] (peribahasa) ternganga (tidak bercakap dan tidak menjawab dalam perbincangan dan lain-lain);
pitis sekupang genap, hendak membeli ~ berkerawang, nuri pandai berkata (peribahasa) perihal orang yang tidak berkemampuan tetapi berkemahuan seperti orang kaya.

berkongsi