kampil I

kampit atau bekas yang dianyam daripada mengkuang dan lain-lain;

= kampit.

berkongsi