kampemen

[Indonesia-Belanda] berek tentera, sekumpulan rumah atau perkhemahan tentera.

berkongsi