kamat I

[Arab] seruan (selepas bang) untuk mendirikan sembahyang, iqamat.

berkongsi