kalut-malut

kacau-bilau (kelam-kabut), kalut-marut;

mengalut-maluntukan menjadikan kalut-malut.

berkongsi