kalorimeter

(Kimia) radas yang digunakan untuk mengukur kuantiti haba yang terhasil sewaktu berlakunya tindak balas kimia;
~ bom radas yang digunakan untuk mengukur kuantiti haba tindak balas, terutamanya haba pembakaran bahan makanan dan bahan api.

berkongsi