kalkulator

alat elektronik atau mekanikal untuk membuat kiraan matematik.

berkongsi