kalingan

[Jakarta] terlindung (tersembunyi) oleh barang yang ada di hadapan.

berkongsi