kalimat

1. ayat;
anak ~ ayat kecil yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada atau menjadi sebahagian daripada ayat yang lain (ayat majmuk);
induk ~ ayat yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat lengkap dan menjadi bahagian yang terpenting atau ayat pangkal dalam ayat majmuk (bersusun);

2. perkataan;
~ (kata) lepas kalimat (kata) yang berdiri sendiri (tidak berhubungan dengan yang lain).

berkongsi