kalikausar II

[sastera lama] telaga kausar (sungai di syurga).

berkongsi