kalamisani

keris ~ sejenis keris Jawa (yang lebar, lurus dan berkeluk-keluk di pangkalnya).

berkongsi