kalamdan

[sastera lama] sejenis kotak tempat menyimpan kalam atau pena.

berkongsi